Känslor inför döden

Det är inte i många yrken som du behövs ställas inför begreppet döden, men yrket som sjuksköterska är precis ett av dem. Det är aldrig lätt att vara personen på andra sidan, personen som många döende knyter an till och räknar med. Som sjuksköterska kan man aldrig bli för nära med en patient, eftersom att det dels skulle innebära att vi utsätter oss själva för emotionell risk, men också att vi inte är kapabla till att genomföra vårt arbete på bästa sätt. Därför måste vi ha en avvaktande hållning, för att inte låta personliga känslor påverka vården för olika patienter, Läs hela inlägget →