Vaccinationsdebatten

I Sverige har vi en lång historia av att vaccinera oss mot farliga sjukdomar. Faktiskt så lång som 200 år. Idag erbjuds alla barn i Sverige vaccin mot nio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus. All vaccinering är frivillig, men de allra flesta låter ändå vaccinera sina barn just för att de inte ska råka ut för sjukdomarna som i värsta fall kan vara dödliga. Det har dock blir mer och mer vanligt att man ifrågasätter vaccinering, främst på grund Läs hela inlägget →