Känslor inför döden

Det är inte i många yrken som du behövs ställas inför begreppet döden, men yrket som sjuksköterska är precis ett av dem. Det är aldrig lätt att vara personen på andra sidan, personen som många döende knyter an till och räknar med. Som sjuksköterska kan man aldrig bli för nära med en patient, eftersom att det dels skulle innebära att vi utsätter oss själva för emotionell risk, men också att vi inte är kapabla till att genomföra vårt arbete på bästa sätt. Därför måste vi ha en avvaktande hållning, för att inte låta personliga känslor påverka vården för olika patienter, alla ska ha samma rätt och möjlighet.

Det är många som jag har sett gått bort, antingen av sjukdom eller ålderdom och det är lika hjärtskärande varje gång det inträffar. Det känns bra att de flesta är omringade av sin familj i stunden, men det finns också de som tynar bort i sin ensamhet, utan att någon kommer på besök eller tar hand om dem. Det gör speciellt ont, men det är något som vi måste hålla på insidan, för skulle vi visa det utåt kommer inte vi bli långvariga på jobbet.

Det är alltså inte för att vara dryga eller verka ointresserade som vi beter oss som vi gör. Det är för vår egen och för er egen skull. Tänk på det nästa gång du träffar eller har med en sjuksköterska att göra. Innerst inne är vi alla människor som påverkas av känslor, men vi befinner oss samtidigt i en yrkesroll där våra egna känslor kan vara hinder för oss att göra ett bra arbete.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *