Vaccinationsdebatten

I Sverige har vi en lång historia av att vaccinera oss mot farliga sjukdomar. Faktiskt så lång som 200 år. Idag erbjuds alla barn i Sverige vaccin mot nio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus.

All vaccinering är frivillig, men de allra flesta låter ändå vaccinera sina barn just för att de inte ska råka ut för sjukdomarna som i värsta fall kan vara dödliga. Det har dock blir mer och mer vanligt att man ifrågasätter vaccinering, främst på grund av rädsla för biverkningar. Men det är viktigt att komma ihåg detta – alla vacciner genomgår noggranna kontroller, och tack vare vår långa historia av vaccinering har vi ett väldigt bra underlag.

Vad kan hända om man låter bli att vaccinera?
En del avstår vaccinationer med anledningen att så många i Sverige är vaccinerade att smittorna knappast existerar här, men så bör man inte tänka. Om många väljer att avstå från vaccinering ökar risken för att sjukdomar på nytt ska spridas i ovaccinerade grupper och leda till skador eller dödsfall. Varje år händer det att mässling och röda hund bryter ut i flera europeiska länder, även i Sverige. Den som inte vaccinerar utsätter sig med andra ord för en stor risk eftersom biverkningarna av sjukdomarna är många gånger hemskare än biverkningarna av vaccinen.

Då och då kommer nya rön om vaccin som lett till det ena och det andra, och även om det är viktigt att ta det på allvar så ska man ändå försöka att också ta det med en nypa salt. Det har till exempel sagts att MPR-vaccin (mässling, påssjuka och röda hund) har gett upphov till autism, men studier har sedan visat att det larmet var falskt och att man inte kunde påvisa något sådant.

Att vaccineras som vuxen
Det finns en anledning till att vissa sjukdomar kallas för barnsjukdomar, och det är inte enbart för att man förr i tiden ansåg att barn ”skulle” drabbas av vissa sjukdomar för att skapa ett skydd mot dessa (att få mässling mer än en gång är till exempel väldigt ovanligt, även om det teoretiskt sätt går), utan också för att dessa barnsjukdomar ger betydligt mildare symptom om man får dem som barn gentemot om man får dem som vuxen. Om man inte har vaccinerats som barn är det därför en god idé att vaccinera sig som vuxen.

Den vanligaste bieffekten av MPR-vaccin är feber, och även om det även finns farligare biverkningar, som till exempel hjärnhinneinflammation, så är de extremt ovanliga. Risken för att drabbas av hjärnhinneinflammation från mässlingen eller påssjuka är betydligt större, så vaccinering är ändå ett mycket säkrare alternativ än att gå oskyddad mot sjukdomarna.

Vi har ett ansvar
Som föräldrar har vi ett ansvar, både mot våra egna barn och mot samhället. Ska vi verkligen låta sjukdomar som vi lärt oss att hantera orsaka dödsfall i modern tid? Sådana som vi tack vare vaccin nu slipper? Jag kan fullt ut förstå oron som föräldrar kan ha över vaccinering, men den dagen då barnet kommer in till sjukhuset med röda hund, mässling eller påssjuka så kommer i alla fall jag att fälla en tår över hur vaccindebatten återigen fått ett oskyldigt barn att lida, kanske få svåra problem eller i värsta fall inte överleva.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *